Đăng nhập Đăng ký

Đăng ký hồ sơ

Các nhiệm vụ khoa học và công nghệ được phân loại Mật/Tối mật/Tuyệt mật phải được đăng ký trực tiếp tại Bộ phận Một cửa thuộc Cục Thông tin khoa học và công nghệ quốc gia.
Địa chỉ: số 24, đường Lý Thường Kiệt, phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.